ទស្សនាវិដេអូប្រដាល់រវាង មឿន សុខហ៊ុច ប៉ះ ស្ពីរូស ប៊ីស៊ីរីស ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២០ សុខហ៊ុចធ្វើបានល្អកាប្រកួតនេះត្រឹមតែ១នាទីកន្លះសោះប្រើក្បាច់ពិសេស១កែងទៅលើកីឡាករដៃគូររបស់ខ្លួនបែកឈាមពេញសង្វៀន៕

សូមទស្សនាវិដេអូរវាងអ្នកទាំងពីរខាងក្រោមនេះ: