សម្រាប់កីឡាករពិភពលោកគ្រប់រូប តែងប្រាថ្នារកគ្រប់បាល់បញ្ចូលទី ដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់ខ្លួន និងមុខមាត់របស់ក្រុមខ្លួនដើម្បីតទួលបានពាននាពេលចុងរដូវកាល។

សំរាប់កំពូលកីឡាករ Messi ហាក់ដូចជាប្លែកពីកីឡាករដ៏ទៃ ព្រោះរូបគេតែងតែចែកបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុម ដើម្បីស៊ុតបញ្ចូលទី ពេលពួកគេមានឪកាសច្រើនជាង។ តែទោះជាយ៉ាងណា មានពេលខ្លះមិត្តរួមក្រុមរបស់គេធ្វើឲ្យបាត់បង់ឪកាស ដែលបណ្តាលឲ្យ Messi មានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះពួកគេ។

សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលមិត្តរួមក្រុមរបស់ Messi ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឪកាស បន្ទាប់ពី Messi បានបញ្ជូនអោយ៖